Today : 12-12-2018
Newsflash
Galery
Pencarian
Publikasi

PERATURAN


Undang Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian
SK Kepala Badan KarantinaPeraturan Menteri Pertanian
PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PE
| tanggal: 14 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: PERMENTAN 37.rtf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAY
| tanggal: 14 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: kemasan kayu 12.2009.doc

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PE
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: PERMENTAN No 9.doc

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERTENTU OLEH PIHAK KETIGA
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: Permentan-271-06.pdf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: rule18.pdf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN TAMBAHAN KARANTINA TUMBUHAN
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: Permentan-52-06.pdf

KegiatanTanggal Kegiatan Deskripsi