Today : 28-01-2020
Newsflash
Galery
Pencarian
Publikasi

PERATURAN


Undang Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Menteri Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian
SK Kepala Badan KarantinaPeraturan Menteri Pertanian
PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PE
| tanggal: 14 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: PERMENTAN 37.rtf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAY
| tanggal: 14 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: kemasan kayu 12.2009.doc

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PE
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: PERMENTAN No 9.doc

Undang Undang
KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YME, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: uu16_1992.pdf

Peraturan Pemerintah
KARANTINA TUMBUHAN
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: pp14-2002.pdf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERTENTU OLEH PIHAK KETIGA
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: Permentan-271-06.pdf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: rule18.pdf

Peraturan Menteri Pertanian
PERSYARATAN TAMBAHAN KARANTINA TUMBUHAN
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: Permentan-52-06.pdf

Keputusan Menteri Pertanian
JENIS-JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA GOLONGAN I KATEGORI A1 DAN A2, GOLONGAN II KATEG
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: SK MENTAN NOMOR 38 TAHUN 2006.pdf

SK Kepala Badan Karantina
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 18/PERMENTAN/OT.140/2/2008 TENTANG PERSYARATA
| tanggal: 15 June 2010 | Karantina Tumbuhan | File: juklak-permentan18.pdf

KegiatanTanggal Kegiatan Deskripsi